Myöhästynyt, peruuntunut tai evätty lento

Travelers rushing through one of Chicago O'Hare airport terminals. Myöhästynyt lento tai peruuntunut lento voivat kohdata lentomatkustajaa muuallakin kuin villeissä painajaisunissa. Tuoreessa muistissa on esim. SAS:in lentäjälakko, joka yllätti vuoden 2006 alussa monet Kööpenhaminan kautta lentämään pyrkineet. Kaiken huipuksi lentomatkustajan pääsy lentokoneeseen voidaan milloin vain evätä ylivaraustilanteen vuoksi. Tällä sivulla käsitellään lentomatkustajan oikeuksia näissä tilanteissa.

Tämän sivun tekstit on kirjoitettu 13.3.2006. Tarkista muista lähteistä pitävätkö tiedot paikkansa aikana, jona luet tätä sivua.

Halpalentoyhtiöiden valmiuksista

Perinteisillä lentoyhtiöillä on yleensä halpalentoyhtiöitä paremmat valmiudet ratkoa ongelmatilanteita. Suuri lentokonemäärä ja yhteistyökumppanit avaavat mahdollisuuksia sijoittaa matkustaja toiselle, oman yhtiön tai kumppanilentoyhtiön lennolle. Halpalennot ovat tässä suhteessa riskialttiimpia koska niiden operaattorit eivät yleensä omaa yhtä suurta konereserviä, eivätkä ne välttämättä saa yhtä nopeasti uutta konetta vioittuneen tai myöhästyneen tilalle. EU:n lentomatkustajia suojeleva lainsäädäntö koskee kuitenkin myös halpalentoyhtiöitä.

Myöhästynyt lento

Jos lento viivästyy 2 tuntia tai enemmän, lennon lentävän lentoyhtiön on tarjottava matkustajille ateriat ja virvokkeet. Lisäksi lentoyhtiön on tarjottava tarvittaessa hotellimajoitus (kuljetuksineen) ja mahdollisuus käyttää viestintävälineitä. Edellä mainittu 2 tunnin toleranssi koskee lentoja, joiden pituus on alle 1500 km. Lennoilla, jotka ovat pituudeltaan 1500-3500 km, lentoyhtiö on velvoitettu korvauksiin vasta 3 tunnin viivästymisen jälkeen. Edelleen jos kyseessä on EU:n ulkopuolinen lento, jonka pituus on yli 3500 km korvausvelvollisuus aiheutuu vasta 4 tunnin viivästymisestä.

Jos lento viivästyy 5 tuntia tai enemmän, lentoyhtiön on tarjouduttava korvaamaan lipun hinta. Korvaukseen sisältyy aiheellisissa tapauksissa ilmainen lento takaisin alkuperäiseen lähtöpaikkaan. Jos matkustajalle ei tarjota näitä oikeuksia, hänen tulee välittömästi valittaa lennon lentävälle lentoyhtiölle.

Peruuntunut lento

Jos lento peruutetaan, matkustaja voi valita haluaako hän matkan hinnan korvauksen vai vaihtoehtoisen kuljetuksen määräpaikkaan. Lentoyhtiön tulee lisäksi tarjota ateriat, virvokkeet, tarvittaessa hotellimajoitus (kuljetuksineen) ja mahdollisuus käyttää viestintävälineitä. Jos matkustaja valitsee lentolipun hinnan korvauksen, korvaus sisältää aiheellisissa tapauksissa ilmaisen lennon takaisin alkuperäiseen lähtöpaikkaan. Korvaus on maksettava 7 päivän kuluessa. Se voidaan maksaa käteisenä, pankkisiirtona tai sekillä tai matkustajan allekirjoitetulla suostumuksella, matkakuponkeina.

Pääsyn lennolle evääminen

Joidenkin matkustajien pääsyn lennolle evääminen tulee eteen kun matkustajia on enemmän kuin lentokoneessa on paikkoja käytettävissä. Tässä tilanteessa lentoyhtiön on ensimmäiseksi etsittävä vapaaehtoisia, jotka ovat valmiita luopumaan paikoistaan sovittuja etuuksia vastaan. Nämä etuudet voivat olla mitä vain, mitä sovitaan, mutta niiden on kuitenkin aina sisällettävä mahdollisuus valita joko lentolipun hinnan korvaus (johon sisältyy aiheellisissa tapauksissa ilmainen lento takaisin alkuperäiseen lähtöpaikkaan) tai vaihtoehtoinen kuljetus lopulliseen määräpaikkaan.

Jos matkustaja ei ilmoittaudu vapaaehtoiseksi eikä häntä silti päästetä lennolle, lentoyhtiön on maksettava hänelle korvaus. Korvauksen määrä on 250 euroa, jos lennon pituus on alle 1500 km, 400 euroa, jos kyseessä on pidempi EU:n sisäinen lento tai muu lento, jonka pituus on 1500-3500 km tai 600 euroa, jos kyseessä on EU:n ulkopuolinen lento, jonka pituus on yli 3500 km. Lisäksi lentoyhtiön on tarjottava matkustajalle muut samat etuudet kuin vapaaehtoisesti paikastaan luopuville.

Lisätietoja: EU:n vahvistamat lentomatkustajan oikeudet:
2005_01_19_apr_poster_fi (PDF-dokumentti)