Polttopuut

Liekkejä Pinokuutiometri koivupilkettä (kosteusprosentti 20%) vastaa lämmitysvoimaltaan yli 150 litraa kevyttä polttoöljyä. Ei ihme, että pökön heittäminen pesään alkaa kiinnostaa sentinvenyttäjää. Netti tuo yhteen polttopuita hakevat ja polttopuiden tuottajat. Tällä sivulla on tietoa polttopuun laadun arvioinnista ostotilanteessa ja siitä miten polttopuut kannattaa varastoida, kuivata ja polttaa. Lisäksi annetaan linkkejä polttopuuta netissä välittäviin palveluihin.

Saako olla motti, pinokuutiometri vai irtokuutio?

Polttopuumäärät ilmoitetaan kuutiometreinä eli motteina. Pinokuutiometristä puhuttaessa tarkoitetaan puupinoa, joka on ulkomitoiltaan kuutiometrin kokoinen. Irtokuutiosta puhuttaessa tarkoitetaan kuutiometrin kokoista laatikkoa, jonne polttopuut on heitelty. Irtokuutiometriä kutsutaan joskus myös heittokuutiometriksi. Irto- ja pinokuutiometreissä on eri määrä ilmaa mukana.

Ovatko polttopuut laadukkaita? Varmista laatu ennen puukauppoja.

Polttopuiden kuntoa ja laatua voidaan arvioida puulajien sekoittumisen erässä, klapien pituuden ja paksuuden, katkaisupinnan tasaisuuden, puiden kosteusprosentin, puhtauden, värin sekä laho- ja home-esiintymien määrän perusteella.

Laadukas polttopuuerä ei sisällä kuin tiettyä yksittäistä puulajia. Esimerkiksi korkeimman laatuluokan koivupuuerä ei saa sisältää mitään muita puulajeja. Kakkoslaatuluokan koivupuuerä saa sisältää 5% muita lehtipuulajeja ja kolmoslaatuluokan koivuiset polttopuut enintään 10% muita lehtipuulajeja.

Laadukkaat polttopuut eivät poikkea pituudeltaan liiaksi ohjemitastaan. Esimerkiksi 33 cm ja 50 cm pitkät pilkkeet eivät Finnbion laatuohjeen mukaan saa poiketa ohjemitastaan yli kahta senttiä tai ne tippuvat alempaan laatuluokkaan. Pituudeltaan 25 cm pilkkeissä ei korkeimmassa laatuluokassa sallita kuin yhden sentin poikkeama suuntaan tai toiseen.

Laadukkaat polttopuut ovat sopivan paksuisia. Ensimmäiseen laatuluokkaan kelpuutetaan halkaistut pilkkeet, joiden paksuus liikkuu 4 senttimetrin ja 10 senttimetrin välissä. Puiden katkaisupinta on ensimmäisen laatuluokan polttopuissa tasainen ja suora. Alemmissa laatuluokissa sallitaan epätasaiset puiden päät.

Kosteus ei laadukkaimmissa polttopuissa ylitä 20%. Kuivat polttopuut tunnistaa siitä, että niiden kuori tai kaarna irtoaa helposti ja puita toisiaan vasten koputeltaessa kuuluu soinnukas kilahtava ääni. Kuivasta puusta on myös helppo irrottaa säleitä. Vieraita aineita kuten nokea, hiiltä, muovia, metalleja, torjuntakemikaaleja tai muita haitallisia vieraita aineita tai esineitä ei laadukkaissa polttopuissa ole. Ei myöskään lunta tai jäätä.

Laadukkaat polttopuut eivät sisällä lahoa puuta. Korkeimmassa laatuluokassa ei sallita lainkaan lahoa. Toisessa laatuluokassa polttopuut voivat sisältää kovaa lahoa korkeintaan 5% tilavuudesta kun taas kolmannen laatuluokan puut voivat tämän lisäksi sisältää pehmeää lahoa korkeintaan 1% tilavuudesta. Polttopuissa saattaa esiintyä yksittäisiä hometäpliä. Yksittäisinä esiintyessään ne eivät alenna polttopuun käyttöarvoa. Pilkkeiden halkaisupinnat saattavat tummua tai niissä voi esiintyä muita värivikoja. Tämänkaltaiset värimuutokset eivät alenna puun lämpöarvoa mutta vähentävät niiden arvoa ns. elämyspuina.

Miten polttopuita kannattaa varastoida ja kuivattaa?

Kaadetun, tuoreen puun kosteuspitoisuus on n. 50%. Pilkkeiden ollessa märkiä, ne pitää kuivata varastoimalla. Puun kuivuminen kestää aikansa. Ennen kuin polttopuut on kuivuneet siinä määrin, että paras mahdollinen palamisen hyötysuhde saavutetaan on aikaa voinut kulua vuosi tai ylikin. Käyttökelpoisen rajalle kuivuminen kestää normaalina kesänä ulkona katoksella suojattuna vähintään kaksi kuukautta.

Kuivumisnopeuteen vaikuttavat polttopuiden koko ja puulaji. Puulajeista leppä kuivuu nopeimmin ja koivu hitaimmin. Kuiva polttopuu tuntuu kevyeltä, sen pinta näyttä harmaantuneelta ja polttopuita yhteen lyötäessä kuuluu kuivalle puulle ominainen, hieman kilahtelevan tyyppinen ääni.

Nopeiten polttopuut kuivuvat kesän aikana, hyvin pinottuina, aurinkoisessa, tuulisessa paikassa, joka on suojassa sateelta. Polttopuut kuivuvat parhaiten ilman päästessä kulkemaan vapaasti pinon läpi. Tämän varmistamiseksi pinon alle on hyvä laittaa aluspuut. Puun halkaiseminen nopeuttaa kuivumista koska halkaistulla puulla on enemmän haihdutuspintaa, josta kosteus voi haihtua.

Kostean syksyn aikana polttopuiden kosteus saattaa jälleen ilmankosteuden vaikutuksesta helposti nousta. Ennen syyssateiden tuloa polttopuut kannattaa siirtää puuliiteriin, jossa on riittävä ilmanvaihto. Tiivis puuvarasto ei ole hyvä paikka varastoida kosteita polttopuita koska pienessä, tiiviissä varastossa ilma ei vaihdu ja polttopuut alkavat helposti homehtua. Mikäli polttopuut halutaan jättää ulos talveksi ne kannattaa peittää. Tällöinkin on huolehdittava, että kosteudella on mahdollisuus haihtua. Puupinon ja sitä peittävän peitteen väliin kannattaa jättää rako, jolloin ilma pääsee kiertämään puiden ympärillä.

Polttopuiden sytyttäminen

Sytyttämisessä kaiken a ja o ovat kuivat polttopuut. Jotta polttopuut olisivat sytyshetkellä mahdollisimman kuivat, ne kannattaa tuoda sisälle jo pari päivää ennen käyttöä. Ollessaan sisätiloissa polttopuiden kosteusprosentti voi muutamassa päivässä laskea vielä 5-10% lisää, mikä edesauttaa syttymistä. Huomioi kuitenkin, että polttopuiden kuivattaminen tulisijan lähellä ei ole sallittua palovaaran takia.

Palaminen tarvitsee runsaasti happea. Palotilan ilmankierto säädetään optimaaliseksi uunin vetoluukkujen avulla. Polttopuut ladotaan siten, että ilma pääsee kiertämään puiden välissä ilman esteitä. Jos vetoluukut ovat väärässä asennossa tai palotilaan on sullottu liikaa polttopuita, palamisprosessi ei saa riittävästi happea eivätkä polttopuut syty.

Sytytyksessä on tärkeeä että polttopuut syttyvät kauttaaltaan. Kun sytytykseen käyttää kuivia ja ohuita pilkkeitä ja asettelee ne tulisijaan väljästi luodaan hyvä helposti syttyvä "matto", josta palaminen lähtee hyvin liikkeelle. Paperi on niinikään oiva apu polttopuita sytyttäessä.

Polttopuiden palamisen hyötysuhteen arviointi

Polttopuiden palamisen hyötysuhdetta voi arvioida tarkastelemalla piipusta tulevaa savuaa. Tummat, palamattomat savukaasut ovat merkki että polttopuut palavat epäpuhtaasti ja alhaisella hyötysuhteella. Kun polttopuut palavat korkealla hyötysuhteella piipun suulla pitäisi havaita vain läpinäkyvää lämpöväreilyä. Palamisen hyötysuhde on yleensä alhainen sytyttämistä seuraavan vartin ajan ja aina jonkin aikaa sen jälkeen kun uusia polttopuita on lisätty palotilaan.

Polttopuiden lähteitä netissä

Halkoliiteri

Halkoliiteri on yhteistyössä Motivan kanssa toimiva palvelu, josta polttopuita haluavat voivat hakea omalla alueellaan toimivia polttopuiden tuottajia. Palvelun piiriin kuuluu jo yli puolet suomesta.
Halkoliiteri

Mottinetti

Mottinetti on palvelu Kymppivoima-yhtiöiden asiakkaille eli sen kohdealuetta ovat Häme, Kymenlaakso, Etelä-Savo, Etelä-Karjala, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala. Mottinetistä voi hakea itselleen polttopuuta ja polttopuihin liittyvää tietoa. Kirjoitushetkellä palvelussa tarjotut puulajit olivat haapa, havupuu, koivu, leppä ja sekapuu.
Mottinetti

Polttopuupörssi

Polttopuupörssiin on kerätty Lapissa polttopuita myyvien yhteystietoja. Polttopuupörssi on Lapin metsäkeskuksen vetämä projeki ja se tarjoaa kanavan polttopuiden ostamiseen ja myymiseen. Palvelussa on tarjolla mm. koivua, mäntyä tai sekapuuta eri pituisina. Lisäksi löytyy karsittuja polttopuurankoja.
Polttopuupörssi