Kuinka paljon sähköä kodinkoneet kuluttavat?

Sähkö ja rahat Olemme tulleet riippuvaisiksi sähköstä. Lyhytaikainenkin sähkökatkos harmistuttaa meitä ja saa olomme epämukavaksi. Pidempi katkos, etenkin talven kylmyydessä, aiheuttaa meille suuria vaikeuksia. Pidämme sähköä niin itsestään selvänä asiana, että kotimme ovat täynnä lukemattomia laitteita, jotka auttavat meitä kokkaamisessa, siistiytymisessä, itsemme viihdyttämisessä ja ylipäätään 2000-luvun nykyaikaisen elämäntavan ylläpitämisessä.

Sähköllä on hintansa

Kuitenkin sähköllä on hintansa. Mitä enemmän sitä käytämme, sitä enemmän joudumme maksamaan. Me maksamme tietysti sähköyhtiön laskut. Mutta vielä tärkeämpää on se, että maksamme siitä jatkuvasta paineesta, joka sähkön käytöstä kohdistuu ympäristöön. Sähkövoimalaitokset kuluttavat resursseja ja vapauttavat saasteita ilmakehään. Olennaista on ymmärtää, mitä sähkö on ja kuinka paljon sähköä kodinkoneemme kuluttavat, jotta voimme säätää ne toimimaan tehokkaasti - myös kustannustehokkaasti.

Teho, watit ja kilowatit

Teho mittaa sitä, kuinka nopeasti teemme työtä. Esimerkiksi, jos juoksit portaat ylös 20. sekunnissa eilen ja 10. sekunnissa tänään, tehosi on tänään kaksinkertainen eiliseen verrattuna. Teho on siis se nopeus, jolla työ tehdään. Teho mitataan watteina. Watti, lyhennettynä W, on se energiamäärä, joka tarvitaan nostamaan noin 100. gramman painon yhden metrin korkeudelle yhdessä sekunnissa. Sähköopissa yksi watti on se työmäärä, jonka yhden ampeerin virtaa tuottaa yhden voltin jännite-erolla. Kilowatti on tuhat wattia, lyhennettynä kW. Voimme laskea virtalähteen tekemän työn kertomalla keskimääräisen tehon työhön käytetyllä ajalla.

Sähkölaitteen energiakulutus mitataan joko watteina tai kilowatteina. 40W tai 80W - sähkölamput ovat meille kaikille tuttuja. 80W- lamppu on kaksi kertaa tehokkaampi kuin 40W- lamppu ja palaa kaksi kertaa kirkkaammin. Näin ollen se tekee työtä kaksi kertaa nopeammin ja kuluttaa kaksi kertaa enemmän energiaa samassa ajassa. Sähköenergian kulutus lasketaan kertomalla koneen teho päälläoloajalla. Sähkönkulutuksen mittayksikkö on kilowattitunti (kWh), joka on se määrä sähköä, jonka 1000W laite käyttää tunnissa. 500- watin laite käyttää kahdessa tunnissa myös 1 kWh. Lyhyesti sanottuna, kun X Watin laite on käynnissä T tuntia, sen kulutus on K = XT/1000 kWh.

Sähköyritykset perivät energiankulutuksesta tietyn määrän euroja (tai senttejä) kilowattituntia kohden. Hinnat voivat vaihdella riippuen siitä, onko kyseessä kotitalous- vai teollisuussähkö. Hinnat voivat nousta myös käytön lisääntyessä. Tällä tavalla yritetään saada ihmiset kuluttamaan vähemmän.

Tavalliset kodinkoneet

Tarkastellaanpa nyt joitain yleisiä kodinkoneita ja mietitään, kuinka paljon sähköä ne käyttävät.

Hehkulamput

Näiden kulutus on suhteellisen helppo laskea. Jos kytket valot päälle esim. 4 tunniksi joka päivä ja hehkulamppujen yhteinen nimellisteho on 260 wattia, käytät yhdessä päivässä 260 x 4 / 1000 = 1,04 kWh. Kuukauden aikana (30 päivää), käytätät 31,2 kWh. Mutta oletko huomannut, että tavalliset hehkulamput ovat hyvin kuumia? Tämä johtuu siitä, että yli 85 % virrankulutuksesta menee hukkaan lämpönä. Vain jäljelle jäävä 15 % muunnetaan valoksi. Joten harkitse siirtymistä kompakteihin loistelamppuihin tai vielä parempia olisivat LED-lamput!

Jääkaappi

Suuremmissa kodinkoneissa, kuten jääkaapeissa, on valmistajan levy tai etiketti, joka osoittaa joko koneen jännitteen ja nimellisvirran tai sen jännitteen ja tehon. Jos tehoa ei mainita, saat sen selville kertomalla jännitteen ja virran. Oikeastaan, mikäli laite käyttää moottoria tai kompressoria, virrankulutus voidaan laskea tarkemmin kaavalla: 0,8 x jännite x virta. Tässä kaavassa käytetty arvo, 0.8, on hyvä arvio, eli "tehokerroin". Se arvioi sen murto-osan virran ja jännitteen tulosta, joka todella muunnetaan käyttökelpoiseksi energiaksi.

Jääkaappi on erikoinen siinä mielessä, että sen virran kulutus ei pysy samana koko sitä aikaa, kun se on käytössä. Kulutus nousee maksimille, kun kompressori on päällä ja jäähdytys toimii aktiivisesti. Kulutus on minimaallinen valmiustilassa, kun kompressori on pois päältä ja koneen lämmöneristys ylläpitää jäähdytystä. Mitä useammin avaat jääkaappia, sitä nopeammin se lämpenee ja sitä enemmän kompressori kytkeytyy päälle. Tämä puolestaan lisää sähkön kulutusta. Nyrkkisääntönä voi pitää jääkaapin keskikulutuksen olevan noin 25 prosenttia nimelliskulutuksesta. Joten, jos jääkaapin nimellisteho on 750 wattia, se käyttää päivässä keskimäärin 750 x 24 x 25 % / 1000 = 4,5 kWh.

Tämä keskimääräinen arvo on sovellettavissa kaikkiin kompressorilla toimiviin jäähdytyslaitteisiin kuten pakastimiin ja ilmastointilaitteisiin.

Mikroaaltouunit

Näissä voit itse muuttaa laitteen tehoa. Joskus asetus tehdään suoraan watteina. Toisinaan valitset numeron asteikolla 1-10. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa numero on vain murto-osa nimellistehosta. Esimerkiksi, jos nimellisteho on 1000 W, ja jos laitat ruoan 30. minuutiksi asetukselle 6, sähkön kulutus on (1000 * 6 / 10) * (30 / 60) / 1000 = 0,3 kWh.

Keskuslämmitys

Kylmässä ilmastossa keskuslämmitys on luultavasti suurin sähkönkuluttaja. Täälläkään lämmitys ei ole jatkuvasti päällä. Pikemminkin se kytkeytyy päälle ja lämmittää rakennusta kunnes termostaatilla säädetty lämpötilan yläraja saavutetaan ja lämmitin voi taas sammua. Nyt rakennuksen jäähtymisnopeus riippuu lämmitettävän rakennuksen tilavuudesta, sen lämpöeristeiden laadusta, sekä sisä- että ulkolämpötilan erosta. Kun lämpötila laskee termostaatilla säädetylle alarajalle, lämmitin kytkeytyy taas päälle. Voit laskea sähkön kulutuksen valitulla ajanjaksolla, mittaamalla lämmittimen päällä olo- ja päältä pois oloajat. Jos lämmittimen nimellisteho on 30 kW ja päällä oloaika 3 minuuttia sekä päältä pois oloaika 4 minuuttia, on keskimääräinen teho 30 x 3/(3+4) = 12,9 kW. Eli tunnissa lämmittimesi kuluttaa noin 13 kWh.

Tehon mittaaminen

Sähkön kulutusmittari, joita esim. sähköyhtiöt vuokraavat antaa tarkan tuloksen mittausajan sähkönkulutuksesta. Laita mittari pistorasiaan ja kytke mitattava laite mittarin pistorasiaan. Mittari mittaa todellisen hetkellisen virrankulutuksen, keskimääräisen kulutuksen ja jopa sähkön hinnan valitulle ajalle.

Varoitukset

Jotkut laitteet kuten äänenvahvistimet kertovat vain ulostulevasta hetkellisestä huipputehosta (PMPO) todellisen sähkönkulutuksen sijasta. Tämä on erittäin harhaanjohtavaa. Musiikkijärjestelmän todellinen teho on vain murto-osa tästä arvosta ja riippuu sekä äänenvoimakkuudesta että soitettavasta musiikkista. Ainoa tapa selvittää laitteen energiankulutusta on mitata sitä.

Varo myös hiljaisia sähkön kuluttajia eli laitteita, jotka kuluttavat sähköä, vaikka toisin luulet. Esimerkkinä matkapuhelinten laturit, jotka jätetään pistorasiaan käytön jälkeen sekä valmiustilassa olevat televisiot, satelliittivastaanottimet ja DVD -soittimet. Vaikka sähkön kulutus voi olla näissä tapauksissa vain muutama watti, monen laitteen yhteiskulutus saattaa olla ajan myötä mittava. Kerro tämä miljoonilla huolettomilla sähkönkuluttajilla, jolloin lopputuloksella on merkittävä vaikutus ympäristöön.

Lisätietoa