Miehiä ja naisia kiinnostavat erilaiset soittoäänet

Nainen ja mies vääntävät kättä. Soittoäänet ovat valtavan suosittuja niin miesten kuin naistenkin keskuudessa toteaa Yhdysvaltalainen tutkimusyhtiö M:Metrics, joka on vuoden 2005 kesällä perehtynyt soittoäänien kulutukseen ja siiheen liittyviin ilmiöihin. Minkälaiset soittoäänet kiinnostavat miehiä ja mitkä taas naisia? Tutkimusyhtiöllä on tähän vastaus. Tutkimus tehtiin Yhdysvalloissa ja jätänkin pohdittavaksesi ovatko tulokset yleistettävissä suomen soittoääniä tilaaviin miehiin ja naisiin.

M:Metricsin tekemän tutkimuksen mukaan miehet olivat naisia innokkaampia ottamaan käyttöön erilaisia mobiilipalveluja, kuten teknologiaa yleensä. Ero sukupuolten välillä oli kuitenkin pieni. Päästyään liikkeelle, soittoäänien ostajina ja kuluttajina naiset olivat kuitenkin miehiä aktiivisempia. Tutkimuksessa miesten ja naisten suosimat soittoäänet todettiin tyylilajiltaan hienoisesti toisistaan eroaviksi. Naisistä 60% valitsi soittäänen, joka edusti pop-musiikin genreä siinä kun miehistä 68% valitsi soittoäänen, joka edusti genreltään rockia tai heviä.

Selityksesi erolle musiikkimauissa M:Metricsin tutkija esittää miesten ja naisten sosiaalisesta ympäristöstä kumpuavat tarpeet yksilölliseen, sukupuolen johdattamaan ilmaisuun. Tutkija toteaa kännykän käyttäjien, erityisesti nuorten käyttävän soittoääniä itseilmaisun ja oman identiteetin esilletuonnin välineenä. Sukupuolille mahdollisuus personoida kännykkä avaa mahdollisuuksia erilaisten tarvepäämärien tavoitteluun. Tutkija vihjaa, että naisille trendikästä poppia edustavat soittoäänet tarjoaisivat samaa viileää tyylikkyyttä kuin trendikkäät vaatteet, asusteet ja korut. Tästä voisi päätellä, että miehillä heviä ja rockia edustavat soittoäänet puolestaan toimisivat maskuuliinisen äijyyden ja karun miehekkyyden esilletulon kanavana. Voisiko miesten viehtymys aitoihin soittoääniin; räjähdyksiin, pärinään ja rystysten niksauksiin voinut viimein saada selityksen. Sitä tämä soittoääniä kartoittava tutkimus ei vahvista.

M:Metricsin tutkimuksessa selvitettiin myös, mihin järjestykseen soittoäänien musiikkigenret sijoittuivat suosion top-10:ssä. Popilla ei ollut mahdollisuuksia ykkössijaan mutta se tuli hyväksi kolmoseksi. Rock ja alternatiivimusiikki saivat tyytyä kakkossijaan. Mitä genreä sitten edustavat useimmat yhdysvalloissa myydyt soittoäänet? Kun kummatkin sukupuolet yhdistivät voimansa soittoäänien tilausrintamalla, yksittäiseksi suosituimmaksi genreksi yhdysvalloissa nousi hip-hop ja rap. Sitä edustavat soittoäänet muodostivat peräti viidesosan kaikista ostetuista soittäänistä. Tätä siis seurasivat edellä mainitut rock ja pop. Ostomäärissä muutaman harppauksen näiden jälkeen sinnittelivät tv- ja elokuvamuusiikki sekä country. Pahnan pohjimmaiset soittoäänet yhdysvalloissa olivat oldieita sekä dance ja elektronista musiikkia. Mielenkiintoisena yksityiskohtana mainittakoon, että miehet olivat enemmän dance- ja elektronista musiikkia edustavien soittoäänien kannalla kun taas naiset oldieiden.

Lähde: M:Metrics, Inc.